Directie, Commissarissen en Ereleden

Samenstelling per 12-05-2023:

Directie


President-directeur                Ir. J. Zandbergen

Directeur-secretaris               Ir. P. Hiemstra

Directeur-thesaurier               A.H. van Kesteren

Directeur-exploitatie              Ir. J.J. Molhoek

Directeur-accommodatie     Ing. A.R. Hanlo  

Directeur Marketing & Communicatie en                                  Ledenwerving      R. D. Schoonbeek


E-mail adres directie : 

directie@degrootesocieteit.nl

Raad van Commissarissen:

 

Commissaris      B. Boonk

Commissaris      Ir. G.R. Visser

Commissaris      S.J.C. Cnossen

 

 

 

 

 

 

Ereleden:


Dr. H.A. Holtkamp

Ir. P.W. Vonderhorst